Informator Polski

Opis:

Informator Polski

Kwartalnik Społeczno-Kulturalny

ISSN 0908-2212

Redaktor naczelny: Roman Śmigielski

Wydawca  Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii „Polonia”

Wydawany po polsku od 1992 roku (ca. 15% zawartości w języku duńskim)

Druk: Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa

Kontakt:

FACEBOOK