Magazyn Polski

Opis:

MAGAZYN POLSKI jest ogólnokrajowym miesięcznikiem Społecznego Zjednoczenia «Związek Polaków na Białorusi». Założony w roku 1992, od roku 2005 jest wydawany na uchodźstwie.

Kontakt:

Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Ujazdowskie 37 lok. 2 00-540 Warszawa; tel. (22) 628-85-05

REDAKTOR NACZELNA: Irena WALUŚ i.walus@op.pl tel. +375 29 949-35-09 KOREKTA: Danuta KARPOWICZ SKŁAD I ŁAMANIE: Alaksiej SALEJ

Linki:

Redaktorzy:

Dziennikarze:

Brak Dziennikarzy

FACEBOOK