Wakacje z Polską Biuletyn Młodzieżowy

Opis:

Wakacje z Polską Biuletyn młodzieżowy

Wydaje: Klub Studentów a Polonia” przy Stowarzyszeniu Polaków w Czarnogórze www.poloniacg.me
Adres:  84 000 Bijelo Polje, Lješnica 117, Czrna Gora (Montenegro) 

Redaktor: Iwona Vujisić  (ivona.vujisic@gmail.com)

Fotografie:  Ivona Vujisić, Armina Kadić, Žujović

Lektor i korektor: mgr Wanda Vujisić

BIULETYN FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW Publikacja się nie sprzedaje AMBASADY RP W CZARNOGÓRZE

Kontakt:

FACEBOOK