Biuletyn Informacyjny Polonia Włoska

Opis:

Związek Polaków we Włoszech jest federacją skupiającą różne stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch.

Głównym celem Związku Polaków we Włoszech jest jednoczenie Polonii Włoskiej, tworzenie więzi między osobami polskiego pochodzenia, krzewienie przywiązania do kultury i tradycji polskiej i poczucia tożsamości narodowej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii.

Związek ma również na celu zacieśnianie we wszystkich dziedzinach więzi istniejących od wieków między obu narodami – polskim i włoskim. Związek reprezentuje Polonię wobec władz włoskich i polskich; pielęgnuje historyczne tradycje obecności Polaków na ziemi włoskiej, opiekuje się przedstawicielami starszych pokoleń, dba o właściwe przyjęcie nowej emigracji i stara się wpłynąć na zachowanie świadomości polskiego pochodzenia przez kolejne pokolenia urodzone w Italii.

 

Kontakt:

Związek Polaków we Włoszech
Adres: Via Piemonte 117, I 00187 Roma

Linki:

Redaktorzy:

Dziennikarze:

Brak Dziennikarzy

FACEBOOK