Rodacy na Syberii

Opis:

Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgłoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako „Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie „Polonia” miasta Abakanu”. W związku z tym, że działalność organizacji rozszerzyła się na teren całej republiki i że był przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja została przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji.

Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą.
Prezesem Zarządu w roku 1993 był student Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a obecnie dr nauk humanistycznych historyk Sergiusz Leończyk. Pełni tę funkcję obecnie 4. kadencję.
 
Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” aktualnie (2013 r.) zrzesza ponad 450 członków i jest największą organizacją narodowościową (oprócz organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie największą organizacją polonijną w Federacji Rosyjskiej. Organizacja posiada 4 terenowe oddziały: w Abakanie, Znamience, Abazie (oddział oficjalnie jeszcze niezarsjestrowany) i Sajanogorsku.
 
W większości członkami Organizacji są ludzie młodzi, co jest pewnym ewenementem wśród organizacji narodowościowych. Średnia wieku członków organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomków przymusowych i dobrowolnych osadników z początków XX w., którzy przybyli na tereny Południowej Syberii, w odróżnieniu od innych części Syberii, gdzie dominowali zesłańcy. W związku z tym Polakom na terenach tego regionu udało się lepiej zachować swoją polskość i język, czemu przykładem najlepiej służą rozwijające się obecnie polskie wioski Znamienka i Aleksandrówka, zamieszkałe przez Mazurów.
 
Od samego początku powstania Organizacja „Polonia” w Chakasji jest członkiem ogólnorosyjskiej organizacji społecznej „Kongres Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. 

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” w Chakasji jest aktywną organizacją polonijną w republice, jak i w regionie syberyjskim. Od roku 1999 jest członkiem Społecznej Izby Organizacji Pozarządowych Chakasji, aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym Republiki. Natomiast zupełnie się nie angażuje w życie polityczne i nigdy nie popierała żadnych partii, kandydatów partii na stanowiska deputowanych.

Obecny skład Zarządu Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” w Chakasji:

Prezes – dr Sergiusz Leończyk;
Wiceprezes – Helena Władnimirowa;
Członkowie Zarządu: Ludmiła Poleżajewa – redaktor naczelna pisma „Rodacy”;

Olga Szuszenaciewa – Prezes Oddziału „Mazury” w Znamience. Nauczycielka języka polskiego.

 

Kontakt:

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna “Polonia” Republiki Chakasji, post.box. 735, 655019, m. Abakan Federacja Rosyjska.
Tel. +7 (390-2) 34-66-67. Fax +7 (390-2) 22-72-79.

Kontakt w Polsce: 780 586 988.

e-mail: sergiuszleonczyk@wp.pl 

FACEBOOK