Halina Świerkosz - Iwanowska

Użytkownik Halina Świerkosz - Iwanowska

Redakcja Polonika - Pismo Polonii austriackiej
Pismo "Polonika" ukazuje się od marca 1995 roku. Jest do nabycia na terenie całej Austrii. Służy podtrzymywaniu i budowaniu polskiej tożsamości narodowej. Zajmuje się problematyką związaną z… więcej

Materialy

    FACEBOOK