Agnieszka Janiec-Nyitrai

Użytkownik Agnieszka Janiec-Nyitrai

Redakcja Polonia Węgierska
Miesięcznik „Polonia Węgierska” ukazuje się od 1996 roku jako czasopismo Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Ma zasięg ogólnokrajowy, dostępne jest również… więcej

Materialy

    FACEBOOK