Artur Hryniszyn

Użytkownik Artur Hryniszyn

Redakcja Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa”
Stowarzyszenie zostało założone w roku 2001 z inicjatywy Polaków, którzy przybyli do Hiszpanii w latach 1985-2000. W skład komitetu założycielskiego weszło 15 osób, z których… więcej

Materialy

    FACEBOOK