Tomasz Wolff

Użytkownik Tomasz Wolff

Redakcja Głos Ludu
"Głos Ludu" jako Gazeta Polaków w Republice Czeskiej ukazuje się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty nakładem ok. 5 tys. egzemplarzy. Na 8 lub 12 stronach przynosi informacje… więcej

Materialy

FACEBOOK