Dni kultury polskiej i dwa doniosłe jubileusze

Użytkownik Artem Chernyshev

Redakcja Rodacy na Syberii
Data: 03.12.2017 godzina. 15:00
Kraj: Rosja
Redakcja Rodacy na Syberii
Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana… więcej

   Na przełomie listopada i grudnia w Abakanie stolicy Republiki Chakasji oraz w Minusińsku, Małej Minusie i Szuszeńskoje Kraju Krasnojarskiego odbyły się Dni kultury polskiej. W tym roku to szczególne Dni, ponieważ obchodzono od razu dwa jubileuszy – 20.lecie pisma "RODACY" oraz 20.lecie Zespołu folklorystycznego polskiej pieśni i tańca "SYBERYJSKI KRAKOWIAK"W ramach Dni miała miejsce Konferencja „Media Polonijne na Syberii” oraz Seminarium nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych regionu Syberii.

   Pierwszy gość, który przybył do Abakanu 29 listopada to Dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Ryszard Sławczyński. Reprezentował on nie tylko swoją placówkę, która popularyzuje muzykę, literaturę i historię Dolnego Śląska i polskich Kresów, ale również Związek Sybiraków III RR, z organizacją tą współpracujemy już od ponad 15 lat. W pierwszym dniu pobytu na ziemi syberyjskiej nasz gość odwiedził rodzinę Olgi Siedych – miejscowej nauczycielki języka polskiego.

  Rano we czwartek 30 listopada w Centrum Książki Polskiej odbyło się oficjalne rozpoczęcie Dni Kultury polskiej i Seminarium nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Tu już przybyli nasi goście z polonijnych organizacji Syberii – z Omska, Górno-Ałtajska, Tomska, Krasnojarska, Jenisejska, Żeleznogorska, Ułan Ude, Minusińska i Karatuzskoje. Do zebranych zwróciły się z mowami powitalnymi Prezes „Polonii” Helena Władimirowa i Dyrektor Biblioteki Julia Kostiakowa. Dalej zostały wysłuchane referaty: "Nauczanie języka polskiego i przedmiotów ojczystych na Syberii w latach 1993-2016. Zarys dziejów i analiza sytuacji obecnej" /Helena Władimirowa/, Wykład „Nauczanie języka polskiego w Tomsku na przełomie XX-XXI w." /dr Aleksandra Guziejewa/, "Pismo „Rodacy” jako źródło informacji polonijnej w Federacji Rosyjskiej". /dr Artiom Czernyszew/.

 Po zakończeniu części plenarnej były wysłuchane informacje od nauczycieli polonijnych. Następnie odbyła się prezentacja Centrum Polskiej Książki w Abakanie oraz zaprezentowana została wystawa nowych publikacji polskich i polonijnych.

  Po południu gości Dni Kultury polskiej czekał wyjazd do Szuszeńskoje. W tej miejscowości znanej przede wszystkim z zesłania syberyjskiego Włodzimierza Lenina, znajduje się działająca od 1999 r. filia Krasnojarskiej Narodowościowo-Kulturalnej Organizacji „Polonia Minusińska”. Cała działalność tej małej, ale aktywnej filii skupia się na popularyzacji dziejów polskich zesłańców XIX-XX w. Natalia Skorobogatowa i Tatiana Kikiłowa – pracowniczki naukowe Muzeum-skansenu „Szuszeńskoje” tym razem przedstawiły gościom wystawę planszową „Polacy na Syberii”, która była wykonana w 150. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Gości zostali obdarowani katalogiem tej wystawy oraz innej wystawy polonijnej „Mikołaj Macedoński – syn dwóch narodów”. Po zwiedzaniu obszernego Muzeum pod gołym niebem na gości czekał syberyjski obiad w kompleksie „Nowa wieś”. Wieczorem po powrocie odbyło się spotkanie z nauczycielami Szkoły Polskiej w Abakanie.

     W piątek 1 grudnia o godzinie 10-00 w Centrum Książki Polskiej w Abakanie odbyło się otwarcie konferencji „Media Polonijne na Syberii”. W programie znalazły się:

- Wykład dr Artioma Czernyszewa z Abakanu „Media polonijne na Syberii. Historia i teraźniejszość”.

- Wykład Dyrektora Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu Ryszarda Sławczyńskiego „Polskie dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich”.

   O godzinie 12-00 odbyło się spotkanie autorskie z Anną Winogradową z Ułan Ude. Anna Winogradowa jest redaktorem naczelnym polonijnej gazetki „Pierwsze kroki”, autorem literatury dla dzieci i młodzieży oraz wieloletnim autorem pisma "Rodacy".

   Po obiedzie odbyło się spotkanie z Wasylem Chaniewiczem z Tomska, Dyrektorem muzeum „Więzienie NKWD w Tomsku”. Prelekcja na temat „80.rocznica polskiej operacji NKWD” była zakończona premierą nowego dokumentu filmowego „Rozstrzelać Polaków”. Dokumentalną opowieść o ludobójstwie popełnionym na Polakach, którzy byli obywatelami Związku Sowieckiego, wyreżyserował Mirosław Majeran. Twórcy za pomocą archiwalnych fotografii, także ujęć filmowych ukazujących m.in. Józefa Stalina i członków jego politbiura, a nawet animacji przybliżających grozę tej zbrodni, przedstawili istotę Wielkiego Terroru i jego polskich ofiar. Widzowie mogli obejrzeć także faksymile z oryginalnych dokumentów sowieckich zbrodniarzy, w tym osławionego rozkazu nr 00485 szefa NKWD Nikołaja Jeżowa, który dał początek gehennie Polaków. Według danych NKWD, które przywołuje Instytut Pamięci Narodowej, w latach 1937-1938 zostało aresztowanych, a następnie skazanych prawie 140 tys. osób polskiej narodowości, w tym 111 091 osób skazano na karę śmierci.

  O godzinie 17-00 w Centrum Książki Polskiej odbył się koncert zespołu „Krakowiacy” (kierownik Helena Władimirowa). Wieczorem w Szkole języka i kultury polskiej w Abakanie odbyło się spotkanie z Radą Redakcji „Rodacy”, redaktorem naczelnym Ludmiłą Poleżajewą,  autorami i czytelnikami pisma "Rodacy".

  

   2 grudnia, w sobotę, uczestnicy Dni kultury polskiej złożyli kwiaty przed memoriałem represji stalinowskich w Abakanie a następnie udały się za granicy Republiki Chakasji – Kraju Krasnojarskiego, do Minusińska i Małej Minusy. Odległość od Abakanu do Minusińska wynosi zaledwie 20 km. I dzielą te dwa miasta dwie rzeki – Abakan i potężny Jenisej.

   Gości Dni Kultury Polskiej przed bramą historycznego cmentarza miejskiego przywitała Prezes Krasnojarskiej Narodowo-Kulturalnej Organizacji „Polonia Minusińska”. Goście wysłuchali opowiadania o pochowanych na tym cmentarzu Polakach, a następnie złożyli kwiaty przed jedynym w Rosji pomnikiem „Polskim matkom i dzieciom pochowanym w tej ziemi” oraz na grobach znanych Polaków z przełomu XIX-XX w.

    Po cmentarzu miejskim nastąpiła kolej cmentarza w Małej Minusie, odległej o 8 km. Od Minusińska. Przy dwóch grobach wychowawczyń Polskiego Domu Dziecka odbyła się lekcja historia o tragicznych losach Polaków podczas II wojny światowej. Dalej goście z Dyrektorem Szkoły w małej Minusie Nadieżdą Moliną zwiedzili szkołę i Muzeum szkolne. Muzeum to poświęcone polskiemu Domowi Dziecka, które schroniło ponad 120 dzieci w Małej Minusie w latach 1942-1946.

  Po zwiedzaniu Szkoły i Muzeum goście wrócili do Minusińska, gdzie odbyło się zwiedzanie Regionalnego Muzeum Krajoznawczego im. N. M. Martjanowa w Minusińsku.  Dla gości została przygotowana okazjonalna wystawa książek z XIX w. ze zbiorów Biblioteki Muzeum. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie z członkami „Polonii Minusińska” oraz koncert zespołu wokalnego „Czerwone Jagody” i zespołu choreograficznego „Wesołe obcasiki” Goście również mieli możliwość zapoznania z dokonaniami Polskiej sobotnio-niedzielnej Szkoły w Minusińsku.

    Wieczorem, po powrocie z Minusiński w nowym budynku Szkoły języka i kultury polskiej w Abakanie przy ul. Wiatkina d.5 odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły polskiej w Abakanie. Szkoła ta, istniejąca już od 22 lat w tym pomieszczeniu jest od września tego roku. Władze republikańskie i miejskie odmówiły finansowanie Szkoły, w tym nie tylko etatów (które były finansowane od 1994 do 2014 r.), ale również możliwości bezpłatnego korzystania z pomieszczeń, w tym wyremontowanego w 2016 r. pomieszczenia dla zespołu „Syberyjski Krakowiak”.

   Dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Irkucku udało się opłacić wynajem nowego pomieszczenia, gdzie została sprowadzona bogata baza kostiumowa zespołu „Syberyjski Krakowiak” oraz bogate zasoby biblioteczne i metodyczne Szkoły. Akurat przez rozpoczęciem Dni udało się adaptować te pomieszczenia liczące około 80 m. kw.

   

   Ostatni dzień 3 grudnia (niedziela) rozpoczął się z porannej mszy w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Abakanie. Akurat w tym dniu proboszcz Radosław Kwarczyński odczytał zgromadzonym wiernym przesłanie pasterskie biskupa Cyrila Klimowicza na Adwent 2017 r.

  O godzinie 12-00 w Centrum Książki Polskiej odbyło się ostatnie spotkanie była to multimedialna prezentacja Larysy Korieniec z Minusińska „Mazurzy w Kraju Krasnojarskim”. Najbardziej znaczącym i ważnym akordem Dni Kultury polskiej stał koncert galowy w Centrum Kultury i twórczości ludowej. Był to jubileuszowy koncert zespołu „Syberyjski Krakowiak”.

  Serdeczne podziękowania głównym organizatorom Dni – Artiomowi Czernyszowowi i Swietłanie Kuźminie oraz Helenie Władimirowej i Natalii Wołkowej.

 

Fotoreportaże z Dni kultury polskiej są na naszej stronie, natomiast relacje wideo zostały opublikowane na naszym kanale YouTube.

Oryginał niniejszego artykułu dostępny na www.rodacynasyberii.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Organizatorzy i sponsorzy Dni Kultury w Chakasji

i na południu Kraju Krasnojarskiego:

 

Kulturalno-Narodowa Organizacja społeczna „Polonia” Republiki Chakasji

Krasnojarska Narodowo-Kulturalna Organizacja społeczna „Polonia Minusińska” (Oddziały w Małej Minusie i Szuszeńskoje).

Ministerstwo narodowościowej i terytorialnej polityki Republiki Chakasji

Narodowa Biblioteka im. N.G. Domożakowa w Chakasji

Centrum Kultury i twórczości narodowej w Abakanie

Minusińskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze im. N. Martjanowa w Minusińsku

Historyczno-etnograficzne Muzeum-skansen „Szuszeńskoje” w Szuszeńskoje

Konsulat Generalny RP w Irkucku

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami

za granicą.

 

FACEBOOK