Wystawa - Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

Użytkownik Krystyna Koziewicz

Redakcja Blog Polonia
Data: 30.11.2017
Kraj: Niemcy
Redakcja Blog Polonia
Blog stworzony przez dziennikarzy polonijnych, który powstał w ramach projektu "Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą" realizowanego… więcej

Zakończyła się wystawa prezentowana w Johanes-Basilika w Berlinie

kończąc tym projekt Erasmus+ Europejska solidarność w służbie potrzebującym. Więcej o projekcie oraz o bł. księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim można znaleźć na stronie: www.frelichowski.pl

Przypomnijmy, że wystawa była prezentowana w dniach 19 - 30 listopada 2017 r.

 

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

urodził się 22.01.1913 w Chełmży w Polsce. W dniu 21.03.1927 wstąpił do 2 Drużyny Harcerzy w Chełmży. 26.06.1927 złożył przyrzeczenie harcerskie. Był zastępowym a następnie drużynowym. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Był tam członkiem harcerskiego kręgu kleryckiego,

a potem jego przewodniczącym. Sprawował opiekę nad drużynami harcerskimi działającymi w Pelplinie. Latem 1935 na Jubileuszowym Zlocie w Spale został Harcerzem Rzeczypospolitej. 14 marca 1937 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1 lipca 1938 został wikariuszem w Toruniu. Dał się poznać jako wzorowy kapłan, opiekun chorych, przyjaciel młodzieży, organizator prasy kościelnej i działacz misyjny. Jednocześnie pełnił funkcje duszpasterza Pomorskiej Chorągwi Harcerzy.

Po wybuchu II wojny światowej w 1939 został aresztowany przez Gestapo za działalność w harcerstwie. W 1940 trafił do obozów koncentracyjnych w Stutthofie i Sachsenhausen, by ostatecznie trafić do KL Dachau. Tam księża z całej Europy należeli do najbardziej gnębionych grup przez hitlerowców. Pomimo ekstremalnych warunków pełnił nadal służbę kapłańską. Organizował modlitwy, spowiadał, sprawował potajemnie Msze Św. i rozdzielał komunię. Zorganizował też pomoc chorym na tyfus. Wkrótce sam się nim zaraził, a w dniu 23.02.1945 umarł. Współwięźniowie od samego początku byli przekonani o jego świętości. Niemieckie władze obozowe, łamiąc obowiązującą praktykę, zgodziły się na wystawienie zwłok ks. Stefana na widok publiczny. 7 czerwca 1999 w Toruniu, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks. S.W. Frelichowskiego. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

FACEBOOK