20 lat minęło... Jubileusz kwartalnika "Rodacy"

Użytkownik Artem Chernyshev

Redakcja Rodacy na Syberii
Data: 03.11.2017
Kraj: Rosja
Redakcja Rodacy na Syberii
Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana… więcej

 

W listopadzie i w grudniu b.r. ukażą się jubileuszowe numery pisma „Rodacy”.

Będą one poświęcone 20-leciu kwartalnika.

 

 

     Przez dwadzieścia lat istnienia (1997-2017) gazeta trzymała się pierwotnie zadeklarowanego statusu – wydania kulturalno-oświatowego. Głównymi tematami publikacji były i wciąż są: historia, kultura, edukacja, zwyczaje, tradycje, święta narodu polskiego, losy Polaków i Rosjan w latach represji stalinowskich, walka Polaków o wolność i niepodległość Państwa Polskiego, dzisiejsze życie Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w Rosji i w Polsce.

      Szerokość i różnorodność tematyki materiałów publikowanych przez redakcję pisma „Rodacy” (wraz z zachowaniem 20 proc. objętości materiałów o charakterze naukowym i popularnonaukowym) tworzą dziś swoisty harmonijny model w przestrzeni medialnej, który spełnia interesy czytelnika. Potwierdzeniem tego może służyć przyznanie „Rodakom” Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w kategorii „Redakcja medium polonijnego” w kwietniu 2014 roku. Nagrodę wręczono „za wszechstronność podejmowanej tematyki, w tym przybliżanie historii, relacjonowanie życia codziennego społeczności polskiej w Rosji oraz upamiętnianie losów Polaków w Rosji”.

     Redakcja pisma „Rodacy” kilkakrotnie brała udział w spotkaniach przedstawicieli mediów polonijnych. W październiku 2016 roku przedstawiciele polskiej redakcji syberyjskiego kwartalnika wzięli udział w III Europejskim Forum Mediów Polonijnych, gdy w Warszawie spotkali się przedstawiciele 52 redakcji. W prezentacji, przygotowanej przez głównego organizatora Forum – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – redakcja „Rodaków”, została zaprezentowana jako „najbardziej wykształcona”. Wszystko dzięki temu, że dziennikarze redakcji mają wykształcenie kierunkowe oraz posiadają stopnie naukowe. W 2017 roku "Rodacy" (pismo i radio) wzięły udział w IV Forum Mediów Polonijnych, w którym byli obecni blisko 60 dziennikarzy, redaktorów i wydawców z mediów polonijnych, z całej Europy. Tematyka obrad to m.in. rola mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

      Można stwierdzić, że dzięki działalności wydawniczej kulturalno-oświatowe pismo „Rodacy” przyczyniło się do utworzenia własnej przestrzeni komunikowania medialnego wokół Polonii Syberii i jej organizacji polonijnych. Medium koordynuje przepływ informacji, przesyłanych od przedstawicieli syberyjskich organizacji polonijnych, tworząc jedyną platformę informacyjną reprezentującą Polaków na Syberii. W taki sposób kwartalnik spełnia misję, której celem jest po pierwsze – zjednoczenie Polaków na poziomie języka, tradycji i kultury zarówno na Syberii, jak i w całej Rosji, po drugie – stworzenie pola do wymiany informacjami, komunikowania oraz nawiązania kontaktów. Przez 20 lat funkcjonowania „Rodacy” stało się platformą współpracy o zasięgu międzynarodowym Rosji i Polski w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Oprócz tego pismo z powodzeniem spełnia rolę patronatu medialnego w celach informowania i promocji wydarzeń polonijnych.

 

 

Apla

1000 gazet raz na kwartał

Kwartalnik „Rodacy”. Pismo syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji. Wydawca – Organizacja „Polonia” w Republice Chakasji. „Rodacy” jest jedynym opiniotwórczym polonijnym periodykiem w Federacji Rosyjskiej oficjalnie zarejestrowanym według prawa prasowego. Kwartalnik liczy 30 stron i jest drukowany całkowicie w kolorze. Nakład wynosi 1000 egz. Wydanie jest dwujęzyczne: dwa numery rocznie ukazują się w języku polskim, a dwa – w języku rosyjskim. Od 2010 r. pismo jest dostępne w internecie, pod adresem www.rodacynasyberii.pl. Wydanie finansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

Artiom Czernyszew

 

 

Listy do redakcji

 

       Szanowny Panie Redaktorze!


      To dzięki Panu od 20 lat jestem stałym czytelnikiem i sympatykiem „Rodaków”.  W jubileuszowym dla tego pisma roku czuję potrzebę podziękowania za to i podzielenia się okolicznościowymi refleksjami.
       Swego czasu otrzymywałem (dzięki Pana uprzejmości) drukowane egzemplarze „Rodaków”. Teraz korzystam z ich internetowej wersji, która pozwala znacznie szerszej grupie zainteresowanych na całym świecie zapoznawać się z tym, czym żyją Polacy w Rosji. A mają się czym chwalić!
       Z wielką satysfakcją odnotowuję, że Pismo przeszło w ciągu minionych 20 lat ogromną przemianę, zarówno pod względem szaty graficznej (kolor!), jak i zawartości oraz jakości publikowanych materiałów. Stało się bardzo uważnym, wręcz skrupulatnym, kronikarzem życia Polonii w Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu mamy okazję śledzić na bieżąco i podziwiać różnorodną aktywność Rodaków.
     Publikuje ważne i ciekawe teksty historyczne oraz na temat współczesnej Polonii. Popularyzuje polską kulturę, obyczaje, święta narodowe, przypomina o ważnych rocznicach. Dzieli się z Czytelnikami także informacjami o tym, co w Polsce dzieje się ważnego z udziałem Rodaków z Rosji lub też o sprawach, które ich dotyczą.
      Pismo uczy, wychowuje, umacnia polski patriotyzm, popularyzuje ojczysty język i kulturę, mobilizuje do aktywności, zachęca do dzielenia się osiągnięciami, inicjuje różne ważne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, naukowe i organizacyjne.
      Zawsze z uwagą przyglądam się materiałom ilustracyjnym. Liczne fotografie są bowiem ważnym uzupełnieniem tekstów. Wydobyte z państwowych czy też rodzinnych archiwów stają się dostępne publicznie. Wielokroć są to unikalne pamiątki, wyjątkowe świadectwa skomplikowanych polskich losów w Rosji (ZSRR). W odniesieniu do współczesnych fotografii, z uwagą wypatruję na nich moich syberyjskich znajomych z okresu, kiedy miałem okazję gościć w Abakanie, Minusińsku, Małej Minusie, Szuszenskoje i Znamience. Cieszę się, jeśli odnajduję znajome twarze, co staje się asumptem do miłych wspomnień i refleksji o tamtych spotkaniach.
     Jestem wdzięczny Redakcji za popularyzowanie informacji o nowościach książkowych poświęconych Polakom na Syberii, zarówno w sensie historycznym, jak i współczesnym, a także o konferencjach naukowych. Dzięki temu na bieżąco trafiają do nas ważne komunikaty. 
     Szczerze gratuluję Zespołowi Redakcyjnemu dwudziestolecia (porcelanowa rocznica!) „Rodaków” życząc kolejnych wspaniałych jubileuszy oraz coraz to nowych, wiernych sympatyków w Rosji i na całym świecie. Sądzę, że Redakcja powinna stale czuć wdzięczność i poparcie nas, czytelników, w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy organizacyjnej oraz dziennikarskiej. Możecie być dumni ze swojej misji, z tego, czego dokonaliście. Serdecznie dziękujemy Wam!


 

Z poważaniem,

Albin Głowacki

Profesor Uniwersytetu w Łodzi

 

 

Ogólnorosyjska Organizacja Społeczna

FEDERALNA POLSKA AUTONOMIA NARODOWO-KULTURALNA

"KONGRES POLAKÓW W ROSJI"

 

 

Moskwa, 25.10.2017 г.

 

                  Pan Sergiusz Leończyk

Redaktor naczelny pisma „Rodacy”

 

 

    W imieniu Prezydium i Rady Kongresu Polaków w Rosji gratuluję Panu i Panskim kolegom, wszyskim, kto przez 20 lat wpólnie z Panem wydaje to wspaniałe pismo, tej pięknej rocznicy. Przez dwa dziesięciolecia ”Rodacy” gromadzą i publikują informacje o życiu, historii i wspólczesnej sytuacji Poloni rosyjskiej, o losach Polaków, promując, również w środowisku rosyjskim, polską kulturę, polskie tradycje. Przez te lata „Rodacy” zdobyli zasłużone uznanie wśród organizacji polonijnych, łącząc nas i docierając wszędzie, gdzie mieszkają Polacy.

 

    Czekając więc na następne numery Pańskiego pisma, życzymy Panu i całej Redakcji „Rodaków” dużo sił, energii i natchnienia. Tak trzymać!

 

 

 

Halina Subotowicz-Romanowa,

Prezes Kongresu Polaków w Rosji.

Moskwa, 25 października 2017 r.

 

 

 

 

 

FACEBOOK