Warszawa: Prezentacja książki dr Sergiusza Leończyka

Użytkownik Artem Chernyshev

Redakcja Rodacy na Syberii
Data: 19.05.2017
Kraj: Polska
Redakcja Rodacy na Syberii
Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana… więcej

 

Prezentacje książki Sergiusza Leończyka pt. "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku" odbędą: 


- 19.05, 19.15–20.30 Miejsce: Klub Ksiegarza- Rynek Starego Miasta 22/24, Warszawa


- 19.05, 15.00–16.00 Warszawskie Targi Książki. Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie, stoisko 35/BK Organizator: A.P.A.J.T.E. Paris. 


 - 20.05,12.00–13.00 Warszawskie Targi Książki Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie, stoisko 35/BK Organizator: A.P.A.J.T.E. Paris


- 21.05, 12.00–13.00 Warszawskie Targi Książki Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie, stoisko 35/BK Organizator: A.P.A.J.T.E. Paris

 

O książce: 

 

   Sergiusz Leończyk poznał wiele osad założonych przez polskich osadników w XIX i XX w. i przeprowadził kwerendy archiwalne i biblioteczne w Sankt Petersburgu, za Uralem oraz w polskich archiwach państwowych kilku miast wojewódzkich. Dzięki temu rozprawa przedstawia szeroką panoramę problemu. Panorama ta została ubogacona w wiele wątków istotnych dla sprawy: ewolucja osadnictwa włościańskiego w Rosji i Królestwie Polskim, kwestie narodowościowe i rusyfikacji chłopstwa polskiego, zagadnienia katolicyzmu w środowisku, z dominującym – wręcz agresywnym – prawosławiem. 

Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika, przewodniczącego Sekcji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

   

   Niniejsza praca jest bardzo cenna, potrzebna i odpowiada wszelkim wymogom warsztatu naukowego. Powinna przez długie lata służyć wszystkim badaczom historii polskiej obecności na Syberii oraz stosunków polsko-rosyjskich w XIX wieku. Z pewnością zaciekawi także wielu historyków rosyjskich, a także przedstawicieli syberyjskiej Polonii.

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Legiecia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

 

Audycja radia Rodacy pt. Prezentacja książki dr S. Leończyka. Relacja z Klubu Księgarza w Warszawie. 

 

 

Redakcja www.rodacynasyberii.pl

 

 

FACEBOOK