III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

Użytkownik Admin istrator

Redakcja Biuletyn "Wspólnota Polska"
Data: 21.10.2016 godzina. 16:30
Kraj: Polska
Redakcja Biuletyn "Wspólnota Polska"
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który… więcej

W tym roku spotykamy się w Warszawie i Pułtusku. 

FACEBOOK