Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” w parlamentach Europy

Użytkownik Agnieszka Barbara Gorzkowska

Redakcja Polacy we Włoszech
Data: 29.03.2017 godzina. 12:00
Kraj: Polska
Redakcja Polacy we Włoszech
Strona www.polacywewloszech.com jest niezależnym portalem informacyjnym nie tylko dla Polaków mieszkających we Włoszech, ale również źródłem informacji dla naszych rodaków… więcej

Wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” jest wspólnym dziełem grupy stowarzyszeń archiwalnych państw V4: Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, Czeskiego Towarzystwa Archiwalnego, Stowarzyszenia Archiwistów Węgierskich oraz Słowackiego Stowarzyszenie Archiwalnego. Przedstawia ona związki między wszystkimi krajami Grupy V4 od pierwszego spotkania władców w 1335 r. do podpisania porozumienia w 1991 r. w Wyszehradzie. Prezentowane zagadnienia odnoszą się do wspólnego dziedzictwa kulturowego, naukowego, religijnego oraz gospodarczego.

Składa się z 21 plansz i opiera się na archiwaliach zgromadzonych w archiwach czeskich, polskich, słowackich i węgierskich.

Wernisaż wystawy odbył się 18 lutego 2016 r. w Warszawie w Pałacu Staszica - siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Od tego czasu wystawa była prezentowana w Sejmie RP (21 września 2016 r.), parlamencie Estonii (24 października 2016 r.), parlamencie Węgier (20 marca 2017 r.) oraz w ośrodkach Polski, Słowacji i Węgier. W czerwcu 2017 wystawa będzie pokazywana w Czechach, m.in. w parlamencie w Pradze.

Wystawa pomaga zrozumieć skomplikowaną sytuację geopolityczną państw regionu i ma na celu ukazanie jasnych stron wspólnej historii, dążąc jednocześnie do przezwyciężania historycznych uprzedzeń pomiędzy mieszkańcami państw środkowej Europy. Jednym z zamierzonych celów jest uświadomienie odbiorcom, że idea Grupy Wyszehradzkiej to nie tylko dwadzieścia lat współpracy ekonomicznej, ale przede wszystkim tradycja sięgająca swymi korzeniami niemal tysiąca lat.

Wystawa powstała przy wsparciu ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

 

 

Tekst: Małgorzata Wybieralska

 

 

 

FACEBOOK