POL – MEX & Friends

Użytkownik Krystyna Koziewicz

Redakcja Blog Polonia
Data: 20.07.2019
Kraj: Niemcy
Redakcja Blog Polonia
Blog stworzony przez dziennikarzy polonijnych, który powstał w ramach projektu "Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą" realizowanego… więcej

Jeszcze długo pozostanie w pamięci ten interesujący wieczór w Instytucie Polskim w Berlinie.

18.07.2019 miało miejsce spotkanie dwóch literatur – latynoamerykańskiej i polskiej. Pani dr Agnieszka Hudzik z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie poprowadziła wieczór, który przybliżył nam temat powiązań kulturowych, literackich, ludzkich między Polska i Ameryką Łacińska.

Te kulturowo i historycznie odlegle światy połączyła literatura. Połączyli pisarze, którzy z dalekiej Polski zawędrowali do Ameryki Łacińskiej.

Dzieje polskiej emigracji do Ameryki Łacińskiej miały różne podłoże. Jednych zwabiła możliwość zagospodarowania dzikiej, brazylijskiej ziemi lub posada robotnika w słonecznej Argentynie. Drudzy przebyli Atlantyk uciekając przed represjami politycznymi.

Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie w ramach seminarium „Polska i Ameryka Łacińska – powiązania literackie” zorganizował spotkanie „POL-MEX & Friends”. Ten spektakl literacki pozwolił zapoznać się z utworami polskich pisarzy (m.in. Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Sławomir Mrożek) i latynoamerykańskich (m.in. Roberto Bolano, Sergio Pitol, Gabriel Garcia Marquez) i zwrócić uwagę na fakt, że te z pozoru dla siebie egzotyczne kraje odegrały niezwykle ważną rolę w rozwoju powieści XX. wieku i wzajemnie sie uzupełniały i wzbogacały właśnie dzięki tej różnorodności.

Ciekawym aspektem tego wieczoru był współudział publiczności w tym wydarzeniu literackim. Na wiszących u sufitu kartkach umieszczone były  cytaty z utworów polskich i latynoamerykańskich pisarzy. Cytaty były w języku niemieckim. Goście wybierali sobie ponumerowane zgodnie z przygotowanymi  referatami o twórczości poszczególnych autorów kartki i odczytywali fragment dotyczacy danego pisarza. Potem cytat był przedstawiany  w języku oryginalnym (polskim lub hiszpanskim) i autor referatu zapoznawał publiczność z twórczością danego autora.

Wieczór urozmaicony i wzbogacony był muzyką latynoamerykańską na żywo. Również muzyka była przykładem przeplatającej się kultury europejskiej i latynoamerykańskiej.

Na zakończenie spotkania była okazja do rozmów i do degustacji  kuchni meksykańskiej (na ostro) i polskiej (na słodko). Przy lampce wina niemieckiego znów dało się odczuć, jak przeplatają się i uzupełniają poszczególne kultury.

Spotkanie zorganizowane było przez Instytut Polski w Berlinie we współpracy z Ambasadą Meksyku w Berlinie.

Tekst: Małgorzata Śniadecka

FACEBOOK