Forum mediów polonijnych dla Opola

Użytkownik Krystyna Koziewicz

Redakcja Blog Polonia
Data: 07.11.2016
Kraj: Polska
Redakcja Blog Polonia
Blog stworzony przez dziennikarzy polonijnych, który powstał w ramach projektu "Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą" realizowanego… więcej

Społeczeństwo polskie niewiele wie o mediach  polonijnych, o aktywności Polaków na emigracji, która jest wszechobecna w kulturze innych narodów. Wcale mnie nie dziwi fakt, że mało się o nas słyszy w kraju, ponieważ nikt tak naprawdę nas nie promuje.
Na stronach Ambasady nie ma żadnej wzmianki o mediach, jedynie  na stronie  „Wspólnoty Polskiej”, a ostatnio Portalu www.mediapolonijne.net można znaleźć nieco więcej informacji. Dopiero wtedy, kiedy Polak emigruje w poszukiwaniu pracy czy osiedla się za granica, zazwyczaj jego pierwszym informatorem są media polskie funkcjonujące w danym kraju.
 Polonia i Polacy na całym świecie od lat prowadzą intensywną działalność wydawniczą, kulturalną integrując się wokół instytucji polskich, a także w stowarzyszeniach, galeriach, klubach. Jedną z bardziej widocznych znaków polskich na emigracji są media polonijne, jakże potrzebne Polakom, będące swoistym łącznikiem pomiędzy rodakami,  jednocześnie promotorem Polski poza granicami kraju.
Doceniając role i znaczenie mediów polonijnych Towarzystwo Polonia-Kresy oraz władze miasta Opola zaprosiły dziennikarzy z Europy,  organizując w dniach 18-20.10 FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH dla Opola. Przyjechali przedstawiciele ośmiu krajów: Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy.
Dobrze się stało, że w programie pobytu w Opolu przewidziane były spotkania w różnych instytucjach, jak: Politechnika Opolska, Uniwersytet, Instytut Konfucjusza, Teatr im. Jana Kochanowskiego, Teatr Lalki, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Polskiej Piosenki,  bibliotece miejskiej, radio, telewizji. Otwartość prowadzonych debat pozwoliło wzbogacić wiedze Opolan na temat istnienia i funkcjonowania mediów polonijnych.
 Forum okazało sie doskonałym pomysłem na promocje miasta i regionu w mediach Europy wschodniej i zachodniej. Dla wielu dziennikarzy zaproszenie było wielkim zaszczytem uczestniczenia w międzynarodowym projekcie, zainicjowanym przez  profesor Marie Kalczynską z Politechniki Opolskiej, przebiegającym pod patronatem prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Turkniendorfa i Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka.
Inauguracja Forum miała miejsce w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu miejskim z udziałem ministra Jarosława Gowina, prezydenta Opola oraz  rektorów i wielu innych gości.
W oficjalnej mowie powitalnej usłyszeliśmy wiele ciepłych słów uznania „za jednoczenie się w polskości na obczyźnie” – od Jarosława Gowina.  Polacy  wzrastając w kulturą kraju emigracyjnego nie tracą swej tożsamości poprzez wydawane czasopism w języku polskim – mówił Prezydent Miasta Opola.
W multimedialnej prezentacji miasta pokazano, jak  żyje sie  w symbiozie z różnymi kulturowo mieszkańcami. Można wnioskować, że władze miasta dbają o dynamiczny rozwój gospodarczy, wspierają innowacyjność, aktywizują życie rodziny, młodzieży i seniora organizując specjalne eventy. 
W ratuszu dziennikarze mieli okazję zaprezentować swoje media. Każdy z przedstawicieli redakcji opowiadał o swoim mediów ( finansowaniu i dystrybucji gazet, a także funkcjonowania mediów elektronicznych). Pierwszy dzień zakończył się wieczorem literackim z kresowym pisarzem Romualdem Mieczkowskim z Litwy.
 Drugi dzień upłynął na Politechnice Opolskiej, gdzie mieliśmy okazje dowiedzieć sie o kierunkach studiowania. Imponująco wyglądają warunki, w jakich odbywają się zajęcia ze studentami. Wspólnie z Rektorem  dziennikarze spożyli lunch, dyskutując na  tematy dot. edukacji,  pozyskania studentów zza granicy. Zapewne będzie to dobra wiadomość dla Polaków zamieszkałych w Niemczech. Koszty studiowania w Polsce są o wiele tańsze, a oferty kształcenia dostosowane do potrzeb rynkowych. Uczelnia liczy ok. 8.000 tysięcy studentów, prowadzi 7 Wydziałów przystosowanych dla studentów z innych krajów. Mogliśmy uczestniczyć także w ciekawej debacie na temat Synergii nauki i biznesu z udziałem studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, oraz przedstawicieli Opolskiego rzemiosła, małego biznesu i naukowców. 
Na terenie Politechniki odwiedziliśmy także Instytut Konfucjusza, którego misją jest promowanie języka i kultury chińskiej. Opole zabiega o chińskich inwestorów, co wpisuje się w aktualne trendy gospodarcze Polski i Europy. Studenci opolscy mogą uczyć się chińskiego, bezpłatnie w ramach swoich zajęć.
Opole w przyszłym roku będzie obchodzić 800 lecie.  Legenda o powstaniu Opola mówi o władcy plemiennym, który dawno temu, gdy tereny nad Odrą porastały ogromne, dzikie puszcze, samotnie oddalił się w czasie polowania od swojej drużyny. Nie mogąc znaleźć drogi, błąkał się wiele dni po lesie. Kiedy wreszcie natrafił na niedużą polanę i stojące na nie chaty wieśniaków, miał był krzyknąć z radości: „O! pole!” Z wdzięczności kazał w tym miejscu wybudować gród. Opole właśnie.
Czas robi swoje..Minęło osiem wieków i Opole stało się dzisiaj wspaniałym miejscem do życia, także dla młodych (studentów).
Największe wrażenie w Opolu zrobiły na nas nowocześnie wyposażone instytucje kultury o wysokim standardzie usług na miarę europejskich stolic: 2 teatry, galerie, muzea, kina,  biblioteki, filharmonia, ośrodki kultury, uczelnie oraz redakcje opolskich mediów: radio, telewizja.  Ofert kulturalnych w każdym z tych obiektów jest bardzo dużo. Miasto tętni życiem, ale czy naprawdę wszystko zostało zrobione?  Widzi się wiele zamkniętych małych firm, zwłaszcza w okolicy centrum miasta. Wokół ratusza pustostany i ogłoszenia o wynajmu lokali. Coś się tu nie zgadza..Studenci Uniwersytetu Opolskiego gdzie mieliśmy wspólną sesję zapytani o plany na przyszłość  usłyszeliśmy, że większość wybiera się szukać pracy za granicą. To zjawisko martwi i widać gołym okiem, że nie preferuje się małych biznesów, które na zachodzie są tak bardzo popularne. 
Na zakończenie pobytu w Opolu, Instytut Socjologii UO zorganizował debatę „Media dla młodych”, podczas której zastanawiano się nad odbiorem mediów  przez  młodzież, zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Wśród zaproszonych gości z polonijnych redakcji, w debacie uczestniczyli przedstawiciele mediów studenckich („Gazeta Studencka”, TV SETA, Radio-Sygnały) oraz badacze Polonii i mediów polonijnych: prorektor ds. zarządzania i rozwoju UO prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, dr hab. Anna Śliz, prof. UO i dr Adam Drosik, dr Iwona Sobieraj i prof. M. Kalczyńska. Moderatorami debaty byli studenci z Studenckiego Koła Naukowego Socjologów: Laura Cybulska i Marcin Deutschmann.
Mówiono wiele o roli mediów polonijnych w kultywowaniu kultury  polskiej i języka oraz integracji naszej społeczności na obczyźnie. Studenci właściwie ze zdziwieniem dowiadywali się o wydawnictwach polonijnych i trudno mieć do nich o to pretensje. Wszak w edukacji takich tematów się raczej nie porusza.
Z naszego punktu widzenia mówiliśmy, jak Polonia promuje Polskę zapraszając do współpracy historyków, artystów, pisarzy, poetów, zespoły muzyczne, teatry i naukowców. Wymieniamy się informacjami z kraju,  w których mniej jest politycznych akcentów, ponieważ jesteśmy na emigracji apolityczni. Zawsze lojalni wobec demokratycznie wybranych władz.
Mam nadzieję, że pobyt w Opolu pozwoli nawiązać wzajemną współpracę z tymi instytucjami i redakcjami, którym zależy by Polaków na emigracji informować o ważnych sprawach kraju ojczystego. Promujmy się wzajemnie – nie zapominając o Polakach na obczyźnie, którzy zawsze pamiętają o swoich korzeniach. Opole wykonało pierwszy ważny krok – zaprosiło ludzi mediów polonijnych, którzy są ambasadorami polskości poza granicami kraju. Polonia stanowi integralną część Polski, także dla miasta Opola.
W forum wzięli udział przedstawiciele mediów spoza Polski: Zofia Schroten-Czerniejewicz („Scena Polska w Holandii”), Volha Semianiuk „Echo Polesia” (Białoruś), Piotr Plonka („Pepe TV”,  Niemcy), Irena Liegeniece („Nasz Głos”, Łotwa), Irena Rudnickai („Słowo Polskie”, Ukraina), Krystyna Koziewicz („Magazyn Polonia”, Berlin), Romuald Mieczkowski („Znad Wilii”, Litwa), Leokadia Komaiszko („Listy z daleka”, Belgia), Stanisław Panteluk i Andżelika Płaskina („Dziennik Kijowski”, Ukraina). Beata Schönwald („Głos Ludu”, Czechy).
Jeszcze słowo o autorce projektu -  prof. dr hab. Maria Kalczyńska znana jest dobrze  w środowisku naukowym także poza granicami kraju.  Od lat współpracuje z dziennikarzami polonijnymi organizując konferencje, spotkania, fora dyskusyjne. To wybitny naukowiec z wielkim dorobkiem publicystycznym,  większość swojej  pracy badawczej poświeciła polonikom niemieckim. Od niedawna  zajmuje się mediami kresowymi organizując konferencje z udziałem wybitnych znawców tematyki wielokulturowej. Należy się jej podziękowanie za udane spotkanie polonijne oraz promocje Opola za granicą. 
Mamy nadzieje, że za rok spotkamy się na kolejnym Forum….


Krystyna Koziewicz

FACEBOOK