Symfonia h-moll Polonia Paderewskiego

Użytkownik Krystyna Koziewicz

Redakcja Blog Polonia
Data: 16.08.2018
Kraj: Niemcy
Redakcja Blog Polonia
Blog stworzony przez dziennikarzy polonijnych, który powstał w ramach projektu "Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą" realizowanego… więcej

W berlińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela  12 sierpnia 2018 roku po raz pierwszy w Niemczech wykonana została słynna Symfonia h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderewskiego. To znakomite dzieło zinterpretowała światowej sławy Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją prof. Bohdana Boguszewskiego. W ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum koncerty zaliczane są obecnie do najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Muzycy Filharmonii Lwowskiej wraz z dyrygentem pochodzącym ze Szczecina doskonale uchwycili ideę kompozycji, uwypuklając przede wszystkim specyficzną dla tradycji polskiej emocjonalność, przejawiająca się w muzycznej narracji o pięknych melodiach i lirycznym nastroju  

....Symfonia h-moll op. 24 powstała w latach 1903 – 07, tworzona ręką nie tylko wybitnego kompozytora i pianisty, ale również polityka i patrioty, które całe życie poświęcił Polsce i walce o jej niepodległość. Ignacy Jan Paderewski skomponował Polonię na okoliczność obchodów 40- lecia Powstania Styczniowego, pełen wiary i nadziei na odzyskanie wolności przez Ojczyznę.

Trzy części utworu spajają niezwykle sugestywny, ilustracyjny „motyw przemocy”. Pierwsza z nich, utrzymana w nastroju zadumy i smutku, emanuje dramatyzmem. Elegijna część druga wyraża tęsknotę i marzenia o szczęściu. Finał rozbrzmiewa motywami polskiego hymnu narodowego i mimo pojawiającego się znów kilkakrotnie motywu przemocy, cała część tchnie nadzieją, a wieńczy ja triumfalna koda.

Symfonia h-moll stała się dziełem proroczym nie tylko dla Polski,  ale także dla samego kompozytora. Paderewski zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii naszej Ojczyzny – w 10 lat po napisaniu Polonii rozpoczął karierę jako polityk, stając się ambasadorem polskich spraw na świecie... .  (wikipedia.org.pl)

Koncert w Berlinie wśród Polonii berlińskiej wzbudził ogromny zachwyt i podziw, orkiestra wraz z dyrygentem nagrodzona została gromkimi brawami.

Organizatorami koncertu była Polska Misja Katolicka oraz Biuro Polonii w Berlinie.

FACEBOOK