Rzym: XXIII zjazd Związku Polaków we Włoszech

Użytkownik Agnieszka Barbara Gorzkowska

Redakcja Polacy we Włoszech
Data: 11.03.2018 godzina. 21:00
Kraj: Włochy
Redakcja Polacy we Włoszech
Strona www.polacywewloszech.com jest niezależnym portalem informacyjnym nie tylko dla Polaków mieszkających we Włoszech, ale również źródłem informacji dla naszych rodaków… więcej

Polacy we Włoszech to grupa wspaniałych osób, biorących czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym.

 

W Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie, dnia 10 marca 2018, odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, ze ściśle określonym i bogatym programem. Na zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej Andreini przybyli Polacy z kraju i z zagranicy związani z działalnością polonijną w Italii.

 

Na porannych obradach głos zabrali:  szef kancelarii senatu - minister Jakub Kowalski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Wanda Szeptkowska, ​prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, konsul generalny z Mediolanu Adrianna Siennicka, konsul generalny z Rzymu Ewa Mamaj, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Furdal, dyrektor Muzeum Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie Danuta Stryjak,  dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agnieszka Bender​, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie ks. prałat Mieczysław Niepsuj. Jako ostatnia pani prezes ZPWW zdała relację z rocznej działalności stowarzyszenia w 2017 roku.

 

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele konsulatów, szkół polonijnych, prasy, fundacji i stowarzyszeń polonijnych z niemalże wszystkich regionów Włoch. Przysłuchiwali się wypowiedziom członkowie zrzeszenia, ale i zaproszeni goście.

 

We wszystkich wypowiedziach głównym tematem było podsumowanie bogatej​ działalności minionego roku. Mówiono również o przygotowaniach do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, o celach, sukcesach, zainteresowaniach, ale i potrzebach organizacji polonijnych. Wciąż ważnym elementem jest dwujęzyczność propagowana przez działalność pol​onijnego szkolnictwa na terenie Włoch, promocja kultury, turystyki, ale i podtrzymywanie pamięci historii narodowej.

 

Podczas wspólnego obiadu rozmawiano o tematach poruszonych podczas obrad, zostały nawiązane nowe znajomości i kontakty, wymieniono informacje o doświadczeniach członków i gości. Zrodziły się nawet nowe plany i projekty. Typowo polski obiad przyszykowany przez siostry Domu Polskiego, konwersacje w języku polskim zamieniły spotkanie w prawdziwą polską biesiadę w rodzinnej atmosferze.

 

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie zarządu. Natomiast wieczorem  wszyscy przybyli zostali zaproszeni do Ambasady RP w Rzymie na wieczorek polonijny. Przy polskiej muzyce zaprezentowanej przez trio i kolacją zakończył się intensywny dzień.

 

Dla tej aktywnej grupy osób, których można nazwać ambasadorami Polski na ziemi włoskiej pani konsul Ewa Mamaj w imieniu własnym i władz polskich wyraziła słowa uznania i podziwu. Życząc sukcesów i doceniając działalność wszystkich obecnych pożegnała przybyłych.

 

Dla portalu Polacy we Włoszech korespondencja z Marche oraz zdjęcia :Anna Traczewska, autorka bloga PLorIT.

FACEBOOK